الدولة
المدينة
مجموعة الموضوع
اللغة
وضع الجامعة  
غدانسك, بولندا

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

مجموعة المواضيع: الهندسية والتقنية
الموقع الإلكتروني: ug.edu.pl/uniwersytet/wydzialy
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonuje od 1993 roku. Na MWB prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Wydział należy do trójki najlepszych wydziałów nauk biologicznych w kraju. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się w najwyższej, pierwszej kategorii. MWB posiada nowoczesną siedzibę w nowym, oddanym w 1998 roku budynku przy ul. Kładki 24 w Gdańsku. Mieszczą się w nim laboratoria badawcze, sale wykładowe i seminaryjne, studencka pracownia komputerowa oraz dziekanat. W 2005 roku zespoły Wydziału należące do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały przeniesione do nowej siedziby, budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej.
اذهب إلى
Privacy Policy